"Pěkným ženám pivo kupujeme. Kvůli škaredým ho pijeme."

                                                                             - Ed O’Neill -


 "Lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích."

                                                                          - Jára Cimrman - 


 "Kde je pivovar, tam netřeba pekaře."

                                                                          - lidové přísloví - 


 "Nic není tak drahé, jako první pivo."

                                                                         - francouzské přísloví - 

 


"Mléko dítěti, maso muži, pivo starci."

                                                                         - velšské přísloví - 


"Lidské nadšení je podobno pivní pěně: než se nadějete, opadne…"

                                                                               - anonym - 


"Chléb je základ života, pivo je život sám."

                                                                           - anglické přísloví - 


 "Pivo je důkazem toho, že Bůh nás miluje a chce, abychom byli šťastní."

                                                                             - Benjamin Franklin -


"Ve víně je pravda, v pivu je síla a ve vodě jsou bakterie."

                                                                                 - německé přísloví -