Dějiny piva jsou skutečně velice bohaté, dokonce je možné říci, že historie piva je mnohem více rozmanitá než třeba historie vína. Jde zejména o rozmanitost výroby piva, která je mnohonásobně sofistikovanější a složitější než třeba výroba vína.

Pivo se již odpradávna vyznačuje jako nápoj chudých, ale i bohatých a je určeno v podstatě pro všechny, nejenom pro bohaté a intelektuální jedince. A právě v tom je možné vidět jeho úspěšnost.

Pivo lze nazvat jako primitivní nápoj, a to platí už od dob jeho vzniku. Pivo si nikdy na nic nehrálo, a přitom bylo, je a bude značně oblíbené. Přitom platí, že pivo je současně nápoj značně ušlechtilý a aristokratický. Po tisíce let byl tento nápoj proto oblíben i v řadách faraonů, císařů a císařoven, králů a královen a prezidentů. Pivo přitom rozhodně není pouze nápojem pro muže, ale je a byl oblíbeným pitím také u žen.

V dnešní době jsou stejně tak jako dříve oblíbená piva ušlechtilá a jsou součástí snad už každé restaurace a hospody. Říká se, že pivo vzniklo společně se vznikem světa, vody, kvasinek, obilí, a hlavně lidského zásahu. Podle některých zdrojů bylo pivo oblíbené nejenom u mužů, ale také u žen, a dokonce také u zvířat. Dokonce se říká, že z veškerého přírodního alkoholu v té době dostupného, pivo zvířatům chutnalo nejvíce.

O vzniku piva lze dle vědců hovořit již v období 10 000 let před naším letopočtem, protože právě z tohoto období pochází nejstarší nálezy obilného rmutu. A americké pšeničné pivo vzniklo nejméně 5 000 let před naším letopočtem. Pivo současně vznikalo na několika různých místech a postupně se tento „vynález“ v čase formoval. První základy lze však jednoznačně přičítat generaci Sumerů a jejich území.

Časem, a hlavně se vznikem prvních civilizací se poptávka po pivu začala rapidně zvyšovat. Dokonce hrálo pivo značnou roli při různých rituálních obřadech, kde bylo pivo hlavní součástí těchto obřadů. Díky zvyšující se poptávce po pivu nastal současně rozvoj pěstování a sbírání obilných zrn.

V době vzniku se vařilo pivo trochu jiným způsobem než dnes. Co však pouze víme je, že se pivo vařilo v jámách, v nichž byly umístěny kožené měchy s vodou a do nich byly vhazovány rozpálené kameny z ohniště. V této době se však nepoužíval chmel. Tímto způsobem se však ještě někde vaří pivo i dnes. Zajímavou informací však zůstává, že pivo se vařilo také z čočky nebo prosa.